petak, 18. april 2014
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
  • G-Traktat Inžinjering
Glavni projekat stambenog objekta - Učiteljska 42
četvrtak, 19 avgust 2010 00:00

Počeo rad na izradi Glavnog projekta stambenog objekta u ulici Učiteljska br.42. Objekat je spratnosti P+1+Pk. U suterenu je projektovan radno-stambeni atelje, dok su na prizemlju predviđena tri stana. Sprat je isprojektovan tako da sadrži četiri, a potkrovlje dve stambene jedinice.

 

Adresa - Sarajevska br. 14 11000 Beograd Srbija :: Telefon - +381 (11) 32 32 365 :: E-mail - office@gtraktat.com